Fusie
/sites/degroof/Style Library/images/whiteclosewidget.png/sites/degroof/Style Library/images/whitearrowWidgetDown.png
Actualiteit
/sites/degroof/Style Library/images/whiteclosewidget.png/sites/degroof/Style Library/images/whitearrowWidgetDown.png

Vermogensstructurering 

De structurering van uw vermogen en de overdracht ervan aan de volgende generaties of aan andere begunstigden zetten u ertoe aan om vragen te stellen over uw familie, uw bezittingen, uw nalatenschap, uw onderneming.

 

Ons departement Estate Planning helpt u uw situatie te analyseren:

  • voor uw familie: huwelijksgoederenstelsel, huwelijkscontract, bescherming van de langstlevende partner, toekomst van uw kinderen, situatie van uw nieuw-samengesteld gezin, enz.;
  • voor uw vermogen: uw roerende goederen, zoals uw effectenportefeuille of uw kunstverzameling, en uw onroerende goederen;
  • voor uw nalatenschap: wettelijke erfgenamen, indien nodig de testamentaire erfgenamen, successierechten die moeten betaald worden, eventuele mogelijke schenkingen, enz.; 
  • voor uw onderneming: aandeelhouders, verdeling van de aandelen, bestuurders, aanstelling van een opvolger, enz.

Op basis van die analyse vragen wij u uw eisen en wensen voor de toekomst te formuleren. Wij begeleiden u bij de verwezenlijking van uw wensen door ze om te zetten in juridisch en fiscaal gerechtvaardigde oplossingen met de bedoeling vermogens- en erfrechtelijke planning te bieden op maat.

 

Contact


Top